Disciplina Ime i Prezime Nastavnik Kategorija Nagrada

Solfeggio Lucijana Bašić Marjana Dušević I 1.
  Leonarda Ćurić Nada Smoljan  I 3.

Suvremeni ples Zara Kadija Sanja Petrovski I 1.
  Lana Jelić Vlasta Marotti Hrašćanec I 2.
  Marija Knežević Vlasta Marotti Hrašćanec I 2.
  Marija Milia Papić Vlasta Marotti Hrašćanec I 3.
  Laura Čerina Vlasta Marotti Hrašćanec IV 1.
  Maja Petani Sanja Petrovski IV 1.
  Božena Zrilić Sanja Petrovski IV 3.
  Korina Oltran Vlasta Marotti Hrašćanec IV 3.
  Margareta Šimić Vlasta Marotti Hrašćanec IV 3.
  Kristina Beltran Miranda Sanja Petrovski IV 3.

Pjevanje Bernarda Klinar Marica Kolega III 1.

Glasovir Rebeka Šindija Petra Škara Ivanković II 2.
  Mariela Baljak Ivana Skroče II 3.
  Luvija Petričić Blanka Aždajić Medić  III 2.
  Victoria Alesandra Nikpalj Ivana Skroče  III 2.
  Tonka Bušić Ivana Skroče  III 3.
  Adrian Valčić Ivana Skroče  IV 3.
  Natalija Papić Blanka Aždajić Medić  IV 2.

Čestitke svim učenicima, roditeljima i nastavnicima !!!!