Započele su prijave za upis u 1. razred osnovne glazbene i plesne škole za školsku godinu 2019./2020..

Kandidati se mogu prijaviti svakim radnim danom u prizemlju škole u vremenu od 09,00-13,00 sati, kroz cijeli mjesec svibanj.

Audicija će se održati u subotu,  15. lipnja 2019. godine, prema rasporedu dobivenom prilikom prijave kandidata.

U glazbenoj školi u idućoj školskoj godini od instrumenata se nude: klavir, gitara, violina, violončelo, klarinet, saksofon i flauta.

U plesnoj školi kandidati biraju suvremeni ples ili klasični balet.

Za prijavu je potreban OIB djeteta.

 

Audicija za kandidate u Područnom odjelu Preko bit će u Domu na Žalu u subotu,  01. lipnja 2019. godine, s početkom u 10,30 sati.

Za kandidate u PO Preko nije potrebna prethodna prijava već isti izravno pristupaju audiciji u navedenom terminu.

U glazbenoj područnoj školi od instrumenata se nude: klavir, gitara, tambura i truba.

 

Prijave za 1. pripremni razred za srednju glazbenu školu primaju se u Tajništvu škole svakim radnim danom u  terminu od 08,00-11,30 sati.

U 1. pripremnom razredu za srednju glazbenu školu kandidati mogu birati: pjevanje, teorijski odjel ( uz klavir ) ili saksofon.

Termin audicije bit će naknadno objavljen u skladu s Odlukom Ministarstva i rokovima za upis u 1. razred srednje škole.

Za prijavu je također potreban OIB kandidata.