Kandidati za 1. razred osnovne glazbene škole koji su položili prijamni ispit ali zbog ograničenog broja upisnih mjesta nisu ostvarili pravo upisa u jedan od dva željena instrumenta, mogu se prijaviti telefonskim putem za jedan od instrumenata na kojima je ostalo slobodnih upisnih mjesta, a to su:  1. violončelo,  2. violina ili   3. flauta.