I.   Na Županijskom natjecanju 60. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini gudači, koje je održano u našoj školi od 05.-07. ožujka 2022. godine, naši učenici ostvarili su sljedeće rezultate:

 

VIOLINA, II. kategorija:

- učenica Lara Ivoš, nastavnica Barbara Mračić, korepetitor Ivan Štorić, I. nagrada

 

VIOLINA, V. kategorija:

-učenica Antonija Tudorović, nastavnica Katarina Novak, korepetitorica Blanka Aždajić Medić,

  I. nagrada

- učenica Barbara Šimunić, nastavnica Linda Ivić Bijuklić, korepetitor Jurica Šoša, I. nagrada

 

VIOLINA, VI. kategorija:

- učenica Dora Dušević, nastavnica Barbara Mračić, korepetitor Ivan Štorić, I. nagrada

 

VIOLA, V. kategorija:

- učenica Rebecca Vidajić, nastavnica Katarina Novak, korepetitorica Blanka Aždajić Medić,

   I. nagrada

 

VIOLONČELO, IV. kategorija:

- učenica Nika Sutlović, nastavnica Lidija Ledinić, korepetitor Ivan Štorić, II. nagrada

- učenica Lucija Milković, nastavnica Lidija Ledinić, korepetitor Jurica Šoša, II. nagrada

 

VIOLONČELO, V. kategorija:

- učenik Viktor Hodak, nastavnica Lidija Ledinić, korepetitor Jurica Šoša, I. nagrada.

 

II.   Na Županijskom natjecanju 60. hrvatskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa, u disciplini suvremeni ples-skupine, koje je održano u Velikoj Gorici od 05.-06. ožujka 2022. godine, naše učenice osvojile su sljedeće nagrade:

 

SUVREMENI PLES, skupine, I. kategorija, I. nagrada:

Učenice:  Manuela Blagdan, Gaja Martinov, Noemi Mazić, Leni Rančić.

Nastavnica: Bernarda Klarin.

 

SUVREMENI PLES, skupine, I. kategorija, I. nagrada:

Učenice: Nika Bucić, Cvita Kresoja, Ana Nekić, Gabrijela Vrdoljak, Bruna Žorž.

Nastavnica: Bernarda Klarin.

 

SUVREMENI PLES, skupine, II kategorija, II. nagrada:

Učenice. Zara Gobin, Gabrijela Jurina, Leona Longin, Kiara Vitlov.

Nastavnica: Bernarda Klarin.

 

Čestitamo svim učenicima i njihovim nastavnicima i korepetitorima na postignutom uspjehu!