Sve učenice koje su pristupile audiciji uspješno su je položile.

Upisi će biti organizirani na jesen u dogovoru s nastavnicom Bernardom Klarin.