Nastavna godina počinje u ponedjeljak, 05. rujna 2022. godine.

Toga dana svi učenici trebaju se javiti svojim nastavnicima solfeggia, instumenta, plesa / baleta:

 

- u jutarnjoj smjeni u 09,00 sati, ili u

- popodnevnoj smjeni u 18,00 sati, ovisno o smjeni koju imaju u općeobrazovnoj školi.

 

Novi učenici ( prvaši ostali ) će na Oglasnoj ploči na ulazu u školu vidjet  raspored učenika po nastavnicima i učionama te se javiti najprije svom nastavniku solfeggia, a potom nastavniku instrumenta.