Svi učenici dužni su doći na upise u iduću školsku godinu ( osim učenika koji prijavljuju upis u 1. razred srednje glazbene škole i 1. pripremni razred za SRGŠ ), uključujući i prvašiće koji su položili prijamni ispit i nalaze se unutar upisne kvote.

 

Upisi će biti u petak,

5. srpnja 2024. godine u

jutarnjem terminu 9,00 - 11,00 sati i

popodnevnom 18,00 - 20,00 sati.

 

Za upis je potreban OIB učenika, 10,00 eura upisnine i podmirena participacija školske godine 2023. / 2024..

Prilikom upisa preuzimaju se svjedodžbe završenog razreda.