Prijave za prijemni ispit za upis u osnovnu glazbenu ( instrumenti ) i osnovnu plesnu školu ( suvremeni ples i klasični balet ) u školskoj godini 2017./2018.  zaprimat će se kroz cijeli mjesec svibanj u jutarnjoj smjeni u prizemlju škole. Za prijavu je potreban OIB djeteta.

 

Prijemni ispit održat će se u subotu, 10. lipnja 2017. godine, prema rasporedu dobivenom prilikom prijave kandidata.