Pozivaju  se roditelji učenika 1. razreda osnovne škole suvremenog plesa na roditeljski sastanak u  srijedu, 04. listopada 2017. godine, u 18,00 sati, u Koncertnoj dvorani škole.