Ciklus Bersa -  u suradnji s Koncertnim uredom Zadar


Petak, 2. studenoga 2018.
Koncertna dvorana braće Bersa, 20 sati

Bivši učenici, budući kolege
Koncert studenata proizašlih iz Glazbene škole „B. Bersa“


Srijeda, 21. studenoga 2018.
Svečana dvorana Sveučilišta, 19 sati

Zadru na dar
Koncert profesora Glazbene škole „B.Bersa“ u povodu Dana grada Zadra


Utorak, 11. prosinca 2018.
Svečana dvorana Sveučilišta, 20 sati

Mladi ansambli
Koncert vokalnih i instrumentalnih ansambala Glazbene škole „Blagoje Bersa“


Petak, 14. prosinca 2018.
HNK Zadar, 19 sati

Božićna čestitka
Predstava plesnog odjela Glazbene škole „ Blagoje Bersa“


 

Ulaz na sve koncerte je slobodan!